Faculty Profile

Qian Cheng

Qian Cheng
Qian Cheng

Primary Research Area

  • Artificial Intelligence

Graduate Advisor

  • Bruce R. Schatz (PHD)