Faculty Profile

Shi Zhi

Shi Zhi
Shi Zhi

Primary Research Area

  • Database and Information Systems

Graduate Advisor

  • Jiawei Han (MS)
  • Jiawei Han (MS)
  • Jiawei Han (PHD)